REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 52 
(13) C2

(21) 94-0073
(22) 05.04.1994

(41) 
(45)  31.08.1994
(47)  22.03.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.04.1998
(51) 
Int. Cl: C04B 7/36 (2006.01)
Titular(i):   ACT AUSTRIAN CEMENT TECHNOLOGY GMBH, AT;
Inventator(i):  Franz Krennbauer und Fridrich Feringer, AT;
Reprezentant:   SOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, ChiŃ”inĐłu, Republica Moldova
Solicitant(i):   VOEST-ALPINE AG, AT; SKET SCHWERMASCHINENBAU MAGDEBURG, GmbH, DE;
(54) Titlul:   Procedeu de producere a clincherului de ciment
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:
(31) A 57/85(32) 1985.01.11(33) AT

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    05.04.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.04.0480 $1994.04.05 - 1995.04.05
21995.04.0480 $1995.04.05 - 1996.04.05
31996.04.0480 $1996.04.05 - 1997.04.05
41997.03.2780 $1997.04.05 - 1998.04.05
A fost valabil pînă la 1998.04.05
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei563, 1995.03.10
Publicat BOPI nr.03.1995
Date iniţialeVoest-Alpine Ag, AT SKET Schwermaschinenbau, Magdeburg, GMBH, DE
Date finaleACT Austrian Cement Technology GmbH, AT