REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 19 
(13) C2

(21) 94-0088
(22) 27.04.1994

(41) 
(45)  31.05.1994
(47)  19.05.1994
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.05.2001
(51) 
Int. Cl: C07D 401/04 (2006.01)
Titular(i):   AMERICAN CYANAMID COMPANY, US;
Inventator(i):  LOS Marinus, US;
Reprezentant:   GLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   AMERICAN CYANAMID COMPANY, US;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a 2-(2-imidazolin-2-il) piridinelor sau hinolinelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:
(31) 155909(32) 1980.06.02(33) US
(31) 252704(32) 1981.04.09(33) US

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    27.04.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11994.05.10100 $1994.04.27 - 1995.04.27
21995.05.2680 $1995.04.27 - 1996.04.27
31996.04.1280 $1996.04.27 - 1997.04.27
41997.04.2980 $1997.04.27 - 1998.04.27
51998.03.31100 $1998.04.27 - 1999.04.27
61999.04.13300 $1999.04.27 - 2000.04.27
72000.04.04300 $2000.04.27 - 2001.04.27
82001.04.0625 $2001.04.27 - 2002.04.27
A fost valabil pînă la 2001.05.31
Data publicării

expirării brevetului

2005.04.30 BOPI nr.04.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: