REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 254 
(13) C2

(21) 94-0118
(22) 29.04.1994

(41) 
(45)  31.08.1995
(47)  21.12.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.04.1999
(51) 
Int. Cl: A01N 37/06 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BUJOREANU Nicolae, MD; ATIMOŞOAE Mihai, MD; TOMA Simion, MD; CIOBANU Victor, MD; HAREA Ion, MD; GOMOJA Grigore, MD; SIMONOV Vladimir, RU; CHIRILOV Eleonora, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a mărului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    29.04.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.12.0518 LEI1994.04.29 - 1995.04.29
21997.02.2618 LEI1995.04.29 - 1996.04.29
31998.05.1218 LEI1996.04.29 - 1997.04.29
A fost valabil pînă la 1999.04.29
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: