REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 511 
(13) C2

(21) 94-0125
(22) 29.04.1994

(41)  31.10.1995
(45)  30.04.1996
(47)  30.11.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.04.1999
(51) 
Int. Cl: A01C 1/00 (2006.01)
A01C 1/02 (2006.01)
A01N 65/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ATIMOŞOAE Mihai, MD; TOMA Simion, MD; PLOŞNIŢA Nicolae, MD; GOMOJA Grigore, MD; DASCALIUC Alexandru, MD; BUROMSCHI Mihail, MD; COCIU Vera, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obtinere a substantelor biologic active din semintele cerealelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.05.2136 LEI1994.04.29 - 1995.04.29
21996.05.2136 LEI1995.04.29 - 1996.04.29
31996.02.2618 LEI1996.04.29 - 1997.04.29
A fost valabil pînă la 1999.04.29
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: