REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 140 
(13) C2

(21) 94-0127
(22) 22.04.1994

(41) 
(45)  31.01.1995
(47)  31.10.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.04.1994
(51) 
Int. Cl: A61B 17/32 (2006.01)
Titular(i):   BARBAROSIE Alexandru, MD; MILIGROM Moisei, MD; BURIAN Petru, MD; CHINDZERSCHI Vasile, MD; GRIGORIEV Vladimir, MD; PANCENCO Sergiu, MD; TERZI Alexandru, MD;
Inventator(i):  BARBĂROŞIE Alexandru, MD; MILIGROM Moisei, MD; BURIAN Petru, MD; CHINDZERSCHI Vasile, MD; GRIGORIEV Vladimir, MD; PANCENCO Sergiu, MD; TERZI Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BARBĂROŞIE Alexandru, MD; MILIGROM Moisei, MD; BURIAN Petru, MD; CHINDZERSCHI Vasile, MD; GRIGORIEV Vladimir, MD; PANCENCO Sergiu, MD; TERZI Alexandru, MD;
(54) Titlul:   Bisturiu chirurgical
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.04.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: