REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 118 
(13) C2

(21) 94-0133
(22) 08.04.1994

(41) 
(45)  31.12.1994
(47)  09.06.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.04.2004
(51) 
Int. Cl: A61K 31/415 (2006.01)
C07D 215/22 (2006.01)
C07D 215/54 (2006.01)
Titular(i):   CHINOIN GYOGYSZER -ES VEGYESZETI TERMEKEK GYARA RT, HU;
Inventator(i):  HERMECZ ISTVAN, HU; GEZA Kereszturi, HU; LELLE Vasvari, HU; HORVATH AGNES, HU; BALOGH Maria, HU; RITLI Peter, HU;
Reprezentant:   GLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   CHINOIN GYOGYSZER -ES VEGYESZETI TERMEKEK GYARA Rt., HU;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a anhidridelor mixte ale acidului hinolincarbonic şi ale acidului boric
Cerere PCT
(85)  08.04.1994 (86)  PCT/HU1988/000018, 1988.04.08 (87)  WO 1988/007998 , 1988.10.20
Priorităţi:
(31) 1504/87(32) 1987.04.08(33) HU
(31) 3147/87(32) 1987.07.10(33) HU

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    08.04.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11994.06.13100 $1994.04.08 - 1995.04.08
21995.03.1480 $1995.04.08 - 1996.04.08
31995.03.1480 $1996.04.08 - 1997.04.08
41997.04.0480 $1997.04.08 - 1998.04.08
51998.03.24100 $1998.04.08 - 1999.04.08
61999.03.23300 $1999.04.08 - 2000.04.08
72000.02.25300 $2000.04.08 - 2001.04.08
82001.02.19300 $2001.04.08 - 2002.04.08
92002.03.20300 $2002.04.08 - 2003.04.08
102003.02.24300 $2003.04.08 - 2004.04.08
A fost valabil pînă la 2004.04.08
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareAlte modificari
Publicat BOPI nr.12.1996
Date iniţiale
Date finale