REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 673 
(13) G2

(21) 94-0147
(22) 24.05.1994

(41)  30.11.1995
(45)  31.01.1997
(47)  31.08.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.05.1997
(51) 
Int. Cl: H01L 21/205 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BOTNARIUC Vasile, MD; DIACONU Ion, MD; GORCEAC Leonid, MD; RAEVSCHI Simion, MD; PLEŞCA Valentin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a straturilor InP
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    24.05.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.06.2718 LEI1994.05.24 - 1995.05.24
A fost valabil pînă la 1997.05.24
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: