REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 98 
(13) C2

(21) 94-0154
(22) 21.06.1994

(41) 
(45)  30.11.1994
(47)  15.05.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.01.2000
(51) 
Int. Cl: D04H 3/10 (2006.01)
Titular(i):   POLYFELT GESELLSCHAFT M.B.H., AT;
Inventator(i):  HEINRICH SCHNEIDER, AT; Johann Hammeschmidt, AT;
Reprezentant:   SIMANENKOVA Tatiana, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   POLYFELT GESELLSCHAFT M.B.H., AT;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a materialului fibros
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:
(31) P2900888.6(32) 1979.01.11(33) DE
(31) P2924652.4(32) 1979.06.19(33) DE

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    21.06.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.02.2080 $1994.06.21 - 1995.06.21
21995.02.2080 $1995.06.21 - 1996.06.21
31995.08.0980 $1996.06.21 - 1997.06.21
41997.05.2380 $1997.06.21 - 1998.06.21
51998.05.26100 $1998.06.21 - 1999.06.21
61999.06.17300 $1999.06.21 - 2000.06.21
A fost valabil pînă la 2000.01.09
Data publicării

expirării brevetului

2000.03.31 BOPI nr.03.2000
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: