REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 112 
(13) C2

(21) 94-0161
(22) 28.06.1994

(41) 
(45)  31.12.1994
(47)  17.09.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.06.1996
(51) 
Int. Cl: C04B 28/14 (2006.01)
Titular(i):   S.A. IPCT "TEHPROECTCONSTRUCŢIA", MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ALEXEENCO Pavel, MD; EANAC Ion , MD; GAVRILIŢA Andrei, MD; VASILEVA Raisa , MD; LUPAŞCU Tudor, MD; ROPOT Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   S.A. IPCT "TEHPROECTCONSTRUCŢIA", MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Compoziţie pentru tencuire
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.06.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.08.1636 LEI1994.06.28 - 1995.06.28
21996.08.1636 LEI1995.06.28 - 1996.06.28
A fost valabil pînă la 1996.06.28
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

EratăNume si Adresa Titular
Publicat BOPI nr.05.1995
Date iniţialeS.A. IPCT "TEHPROECTCONSTRUCŢIA"
Date finaleS.A. IPCT "TEHPROECTCONSTRUCŢIA" INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA