REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 156 
(13) C2

(21) 94-0190
(22) 01.06.1994

(41) 
(45)  28.02.1995
(47)  10.07.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.06.2000
(51) 
Int. Cl: A61K 35/50 (2006.01)
Titular(i):   RĂILEANU Nicon, MD; HOLBAN Dumitru, MD;
Inventator(i):  RĂILEAN Nicon, MD; HOLBAN Dumitru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   RĂILEANU Nicon, MD; HOLBAN Dumitru, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a produsului cu acţiune lactogenă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    01.06.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.09.2618 LEI1994.06.01 - 1995.06.01
21996.09.2618 LEI1995.06.01 - 1996.06.01
31997.11.1018 LEI1996.06.01 - 1997.06.01
41997.11.1018 LEI1997.06.01 - 1998.06.01
51999.02.0227 LEI1998.06.01 - 1999.06.01
61999.08.0363 LEI1999.06.01 - 2000.06.01
A fost valabil pînă la 2000.06.01
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: