REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 281 
(13) G2

(21) 94-0192
(22) 21.06.1994

(41) 
(45)  30.09.1995
(47)  19.12.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.06.2001
(51) 
Int. Cl: A61N 2/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOLOGA Mircea, MD; GONCIARUC Valeriu, MD; TETIUHIN Victor, MD; SIUTCHIN Sveatoslav, MD; MOŞNEAGA Timofei, MD; BACIU Constantin, MD; BOZ Dumitru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Masajor magnetodinamic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    21.06.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.12.1918 LEI1994.06.21 - 1995.06.21
21995.12.1918 LEI1995.06.21 - 1996.06.21
31997.01.2118 LEI1996.06.21 - 1997.06.21
41997.01.2118 LEI1997.06.21 - 1998.06.21
52001.03.2181 LEI1998.06.21 - 1999.06.21
A fost valabil pînă la 2001.06.21
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: