REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 935 
(13) C2

(21) 94-0212
(22) 22.07.1994

(41)  31.01.1996
(45)  31.03.1998
(47)  30.11.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.07.2000
(51) 
Int. Cl: A61B 17/00 (2006.01)
A61B 17/03 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CURCA Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de restabilire a tractului intestinal după rezecţia porţiunii terminale a ileonului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.07.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.03.1518 LEI1994.07.22 - 1995.07.22
21998.10.0618 LEI1995.07.22 - 1996.07.22
31998.10.0618 LEI1996.07.22 - 1997.07.22
41998.10.0618 LEI1997.07.22 - 1998.07.22
51998.10.0618 LEI1998.07.22 - 1999.07.22
61998.10.0654 LEI1999.07.22 - 2000.07.22
71899.12.300 $2000.07.22 - 2001.07.22
A fost valabil pînă la 2000.07.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: