REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 196 
(13) C2

(21) 94-0214
(22) 22.07.1994

(41) 
(45)  31.05.1995
(47)  20.10.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.07.2000
(51) 
Int. Cl: A61K 31/345 (2006.01)
C07D 307/70 (2006.01)
C07D 307/71 (2006.01)
C07D 307/74 (2006.01)
C07D 307/76 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PRISACARI Viorel, MD; CIAICA Tatiana, MD; ŢAPCOV Victor, MD; SAMUSI Nina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Izonicotinoilhidrazonă a aldehidei 5-nitro-2-furanice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.07.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.02.2618 LEI1994.07.22 - 1995.07.22
21996.02.2618 LEI1995.07.22 - 1996.07.22
31996.03.1518 LEI1996.07.22 - 1997.07.22
41999.10.2554 LEI1997.07.22 - 1998.07.22
A fost valabil pînă la 2000.07.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: