REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 191 
(13) G2

(21) 94-0216
(22) 04.08.1994

(41) 
(45)  30.04.1995
(47)  09.11.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.08.1998
(51) 
Int. Cl: C12G 1/02 (2006.01)
C12H 1/02 (2006.01)
Titular(i):   TARAN Nicolae, MD; PALIC Zinaida, MD; GAMOVA Olga, MD; URÂTU Dionis, MD;
Inventator(i):  TARAN Nicolae, MD; PALIC Zinaida, MD; GAMOVA Olga, MD; URÂTU Dionis, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   TARAN Nicolae, MD; PALIC Zinaida, MD; GAMOVA Olga, MD; URÂTU Dionis, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de purificare a băuturilor de mirosuri neplăcute
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.08.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.11.0236 LEI1994.08.04 - 1995.08.04
21995.11.0236 LEI1995.08.04 - 1996.08.04
A fost valabil pînă la 1998.08.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: