REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 85 
(13) C2

(21) 94-0218
(22) 22.07.1994

(41) 
(45)  30.11.1994
(47)  04.11.1994
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.07.1994
(51) 
Int. Cl: A01N 33/26 (2006.01)
C01B 17/96 (2006.01)
C01B 21/16 (2006.01)
C01G 49/00 (2006.01)
Titular(i):   RUDIC Valeriu, MD; ISAC Victor, MD; GULEA Aurelian, MD; ŞOVA Sergiu, MD; DENCICOV Lidia, MD; GUDUMAC Valentin, MD; DAVID Gheorghe, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; ISAC Victor, MD; GULEA Aurelian, MD; ŞOVA Sergiu, MD; DENCICOV Lidia, MD; GUDUMAC Valentin, MD; DAVID Svetlana , MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   RUDIC Valeriu, MD; ISAC Victor, MD; GULEA Aurelian, MD; ŞOVA Sergiu, MD; DENCICOV Lidia, MD; GUDUMAC Valentin, MD; DAVID Svetlana, MD;
(54) Titlul:   Hidrosulfat de dihidrazina fierului (II) în calitate de substanţă folosită pentru cultivarea microalgelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.07.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: