REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 47 
(13) C2

(21) 94-0219
(22) 22.07.1994

(41) 
(45)  31.07.1994
(47)  07.09.1994
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.07.1994
(51) 
Int. Cl: A61K 36/02 (2006.01)
A61P 9/04 (2006.01)
Titular(i):   RUDIC Valeriu, MD; POPOVICI Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; POPOVICI Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   RUDIC Valeriu, MD; COBEŢ Valeriu, MD; POPOVICI Mihail, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(54) Titlul:   Remediu ce stimulează lucrul cordului în timpul experienţei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.07.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: