REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 73 
(13) C2

(21) 94-0222
(22) 22.07.1994

(41) 
(45)  30.11.1994
(47)  04.11.1994
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.07.2006
(51) 
Int. Cl: A01G 33/02 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
Titular(i):   RUDIC Valeriu, MD; CHIRIAC Mihail, MD; MOCREAC Alexandru, MD; ŞALARI Vasile, MD; DENCICOV Lidia, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; CHIRIAC Mihail, MD; MOCREAC Alexandru, MD; ŞALARU Vasile, MD; DENCICOV Lidia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   RUDIC Valeriu, MD; CHIRIAC Mihail, MD; MOCREAC Alexandru, MD; ŞALARI Vasile, MD; DENCICOV Lidia, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru cultivarea microalgelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.07.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.12.0236 LEI1994.07.22 - 1995.07.22
21996.12.0336 LEI1995.07.22 - 1996.07.22
31996.02.2636 LEI1996.07.22 - 1997.07.22
41997.07.0436 LEI1997.07.22 - 1998.07.22
51998.07.0618 LEI1998.07.22 - 1999.07.22
61999.06.2554 LEI1999.07.22 - 2000.07.22
72000.06.2854 LEI2000.07.22 - 2001.07.22
82001.06.1254 LEI2001.07.22 - 2002.07.22
92002.07.1054 LEI2002.07.22 - 2003.07.22
102003.06.2554 LEI2003.07.22 - 2004.07.22
112004.07.0790 LEI2004.07.22 - 2005.07.22
122005.07.1590 LEI2005.07.22 - 2006.07.22
A fost valabil pînă la 2006.07.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.04.30 BOPI nr.04.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.11.30 BOPI nr.11.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: