REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 206 
(13) C2

(21) 94-0225
(22) 09.08.1994

(41) 
(45)  31.05.1995
(47)  13.07.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.08.1998
(51) 
Int. Cl: A01N 33/06 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
C07D 239/42 (2006.01)
Titular(i):   NOVARTIS AG, CH;
Inventator(i):  HUBELE ADOLF, DE;
Reprezentant:   SOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, ChiŃ”inĐłu, Republica Moldova
Solicitant(i):   NOVARTIS AG, CH;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a derivaţilor 2-anilino-pirimidinei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:
(31) 1333/88(32) 1988.04.11(33) CH
(31) 3750/87(32) 1987.09.28(33) CH

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    09.08.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.07.1280 $1994.08.09 - 1995.08.09
21995.07.1280 $1995.08.09 - 1996.08.09
31996.07.1080 $1996.08.09 - 1997.08.09
41997.04.1180 $1997.08.09 - 1998.08.09
A fost valabil pînă la 1998.08.09
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume Solicitant
Nr. ,data deciziei3399, 1997.11.25
Publicat BOPI nr.12.1997
Date iniţialeCiba-Geigy AG, CH
Date finaleNOVARTIS AG, CH
ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei3399, 1997.11.25
Publicat BOPI nr.12.1997
Date iniţialeCiba-Geigy AG, CH
Date finaleNOVARTIS AG, CH