REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 173 
(13) C2

(21) 94-0252
(22) 20.07.1994

(41) 
(45)  31.03.1995
(47)  20.07.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.07.1994
(51) 
Int. Cl: C01B 11/18 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD; COCUNOV Iurie, MD; GUSTEACOV Margarita , MD; AFANASIEV Veaceslav, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Stimulator al creşterii cianobacteriei spirulina
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    20.07.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: