REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 169 
(13) C2

(21) 94-0253
(22) 20.07.1994

(41) 
(45)  31.03.1995
(47)  20.07.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.04.2005
(51) 
Int. Cl: A01H 13/00 (2006.01)
A23K 1/00 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
Titular(i):   RUDIC Valeriu, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; ŞALARU Vasile, MD; OBUH Petru , MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Tulpina algei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. CALU - producător de biomasă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    20.07.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.10.2918 LEI1994.07.20 - 1995.07.20
21996.10.2918 LEI1995.07.20 - 1996.07.20
31998.07.1527 LEI1996.07.20 - 1997.07.20
41998.07.1527 LEI1997.07.20 - 1998.07.20
51998.07.1518 LEI1998.07.20 - 1999.07.20
61999.06.2554 LEI1999.07.20 - 2000.07.20
72000.06.2854 LEI2000.07.20 - 2001.07.20
82001.06.1254 LEI2001.07.20 - 2002.07.20
92002.07.1054 LEI2002.07.20 - 2003.07.20
102003.06.2554 LEI2003.07.20 - 2004.07.20
112004.07.1618 LEI2004.07.20 - 2005.07.20
122005.07.1590 LEI2005.07.20 - 2006.07.20
A fost valabil pînă la 2005.04.09
Data publicării hotărîrii

de revalidare a brevetului

1998.12.31 BOPI nr.12.1998
Data publicării

expirării brevetului

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareAdresa Solicitant
Nr. ,data deciziei824, 1998.03.25
Publicat BOPI nr.04.1998
Date iniţialeUniversitatea de Stat din Moldova, str. A.Mateevici, nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleRudic Valeriu, MD; Cepoi Liliana, MD;
ModificareAdresa Titular
Nr. ,data deciziei824, 1998.03.25
Publicat BOPI nr.04.1998
Date iniţialeUniversitatea de Stat din Moldova, str. A.Mateevici, nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleRudic Valeriu, MD; Cepoi Liliana, MD;