REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 170 
(13) C2

(21) 94-0255
(22) 20.07.1994

(41) 
(45)  31.03.1995
(47)  20.07.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.07.1994
(51) 
Int. Cl: A01C 1/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  VARENNICOV Tamara , MD; SAVCA Elena, MD; RUDIC Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare premergătoare semănatului a seminţelor de dovlecei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    20.07.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: