REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 230 
(13) G2

(21) 94-0304
(22) 29.07.1994

(41) 
(45)  30.06.1995
(47)  22.11.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.07.2007
(51) 
Int. Cl: C12G 1/02 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA VIN" S.R.L., MD;
Inventator(i):  CIOCLEA Tatiana, MD; PRIDA Ivan, MD; VĂZDĂUŢAN Tamara, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA-VIN" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Component de cupaj pentru băuturi tari şi vinuri
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    29.07.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.11.0836 LEI1994.07.29 - 1995.07.29
21997.09.1618 LEI1995.07.29 - 1996.07.29
31997.09.1618 LEI1996.07.29 - 1997.07.29
41999.01.2054 LEI1997.07.29 - 1998.07.29
52000.10.2081 LEI1998.07.29 - 1999.07.29
62001.03.0854 LEI1999.07.29 - 2000.07.29
72002.01.3054 LEI2000.07.29 - 2001.07.29
82003.01.2054 LEI2001.07.29 - 2002.07.29
92004.01.1690 LEI2002.07.29 - 2003.07.29
102005.01.1290 LEI2003.07.29 - 2004.07.29
112006.02.0390 LEI2004.07.29 - 2005.07.29
A fost valabil pînă la 2007.07.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.02.29 BOPI nr.02.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.09.30 BOPI nr.09.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Solicitant
Nr. ,data deciziei3650, 1997.12.22
Publicat BOPI nr.01.1998
Date iniţialeSocietatea Tehnico-Ştiinţifică "Oenolab", MD
Date finaleÎntreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD
ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei3650, 1997.12.22
Publicat BOPI nr.01.1998
Date iniţialeSocietatea Tehnico-Ştiinţifică "OENOLAB", MD
Date finaleÎntreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD