REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1324 
(13) C2

(21) 94-0310
(22) 21.06.1991

(41)  31.01.1996
(45)  30.09.1999
(47)  30.04.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.06.2002
(51) 
Int. Cl: B29C 43/36 (2006.01)
B30B 9/22 (2006.01)
B30B 9/26 (2006.01)
Titular(i):   BUCHER-GUYER AG MASCHINENFABRIK, CH;
Inventator(i):  HARTMANN Eduard, CH;
Reprezentant:   şşşşş, vvvvv
Solicitant(i):   BUCHER-GUYER AG, MASCHINENFABRIK, CH;
(54) Titlul:   Membrană a presei pentru separarea substanţelor lichide şi solide
Cerere PCT
(85)  14.07.1994 (86)  PCT/CH1991/000135, 1991.06.21 (87)  WO 1992/00847, 1992.01.23
Priorităţi:
(31) 2217/90(32) 1990.07.04(33) CH

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    13.01.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.10.12100 $1991.06.21 - 1992.06.21
21999.10.12100 $1992.06.21 - 1993.06.21
31999.10.12100 $1993.06.21 - 1994.06.21
41999.10.12100 $1994.06.21 - 1995.06.21
51999.10.12100 $1995.06.21 - 1996.06.21
61999.10.12300 $1996.06.21 - 1997.06.21
71999.10.12300 $1997.06.21 - 1998.06.21
81999.10.12300 $1998.06.21 - 1999.06.21
91999.10.12300 $1999.06.21 - 2000.06.21
102000.05.16300 $2000.06.21 - 2001.06.21
112001.05.21500 $2001.06.21 - 2002.06.21
A fost valabil pînă la 2002.06.21
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: