REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 240 
(13) G2

(21) 94-0315
(22) 22.08.1994

(41) 
(45)  31.07.1995
(47)  21.12.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.08.1998
(51) 
Int. Cl: B63H 9/06 (2006.01)
Titular(i):   BÎCICOV Vladimir, MD;
Inventator(i):  BÂCICOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BÂCICOV Vladimir, MD;
(54) Titlul:   Velă cu profil variabil
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.12.133,59999990463257 LEI1994.08.22 - 1995.08.22
21995.12.133,59999990463257 LEI1995.08.22 - 1996.08.22
A fost valabil pînă la 1998.08.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: