REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 940 
(13) G2

(21) 94-0351
(22) 06.06.1994

(41)  31.12.1995
(45)  31.03.1998
(47)  31.10.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.06.2004
(51) 
Int. Cl: B65B 19/02 (2006.01)
B65B 19/20 (2006.01)
B65B 19/22 (2006.01)
B65D 85/10 (2006.01)
Titular(i):   BURCIU Vitalie, MD; BURCIU Victor, MD;
Inventator(i):  BURCIU Vitalie, MD; BURCIU Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BURCIU Vitalie, MD; BURCIU Andrei, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de ambalare a ţigărilor în pachete
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.06.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.04.0118 LEI1994.06.06 - 1995.06.06
21998.04.0118 LEI1995.06.06 - 1996.06.06
31998.04.0118 LEI1996.06.06 - 1997.06.06
41998.04.0118 LEI1997.06.06 - 1998.06.06
51998.04.0118 LEI1998.06.06 - 1999.06.06
61999.06.1454 LEI1999.06.06 - 2000.06.06
72001.02.1254 LEI2000.06.06 - 2001.06.06
82001.12.2254 LEI2001.06.06 - 2002.06.06
92002.05.2854 LEI2002.06.06 - 2003.06.06
102003.06.0654 LEI2003.06.06 - 2004.06.06
A fost valabil pînă la 2004.06.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: