REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 531 
(13) G2

(21) 94-0352
(22) 31.10.1994

(41) 
(45)  30.04.1996
(47)  30.11.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.10.2003
(51) 
Int. Cl: E04B 1/24 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
Titular(i):   BURCIU Vitalie, MD;
Inventator(i):  BURCIU Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BURCIU Vitalie, MD;
(54) Titlul:   Nod de prindere a barelor structurii spaţiale reticulate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    03.03.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.02.2336 LEI1994.10.31 - 1995.10.31
21997.06.3036 LEI1995.10.31 - 1996.10.31
31998.10.3018 LEI1996.10.31 - 1997.10.31
41999.11.0154 LEI1997.10.31 - 1998.10.31
52001.02.1954 LEI1998.10.31 - 1999.10.31
62001.12.2254 LEI1999.10.31 - 2000.10.31
72002.10.2354 LEI2000.10.31 - 2001.10.31
A fost valabil pînă la 2003.10.31
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: