REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 265 
(13) G2

(21) 94-0361
(22) 02.11.1994

(41) 
(45)  31.08.1995
(47)  22.01.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  02.11.1997
(51) 
Int. Cl: C03C 23/00 (2006.01)
Titular(i):   FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, MD;
Inventator(i):  ŞARAGOV Vasile, MD; BABURIN Alexandru, MD; RUSU Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru tratament al produselor  de sticlă în câmp magnetic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    02.11.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.01.0436 LEI1994.11.02 - 1995.11.02
A fost valabil pînă la 1997.11.02
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: