REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 175 
(13) G2

(21) 94-0392
(22) 25.11.1994

(41) 
(45)  31.03.1995
(47)  21.07.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.11.1997
(51) 
Int. Cl: C05F 17/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE PENTRU PEDOLOGIE; AGROCHIMIE ŞI AMELIORAREA SOLURILOR "N.A.DIMO", MD;
Inventator(i):  RUSU Alexandru, MD; ARHIP Olga, MD; SIURIS Andrei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE PENTRU PEDOLOGIE; AGROCHIMIE ŞI AMELIORAREA SOLURILOR "N.A.DIMO", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de preparare a compostului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    25.11.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.07.1418 LEI1994.11.25 - 1995.11.25
A fost valabil pînă la 1997.11.25
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: