REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 579 
(13) G2

(21) 94-0396
(22) 14.11.1994

(41) 
(45)  31.07.1996
(47)  31.03.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.11.1999
(51) 
Int. Cl: A23K 1/175 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BUMBU Iacob, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de nutriţie suplimentară a vitelor cornute mari
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.11.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.06.2818 LEI1994.11.14 - 1995.11.14
21998.07.1018 LEI1995.11.14 - 1996.11.14
31998.07.1018 LEI1996.11.14 - 1997.11.14
A fost valabil pînă la 1999.11.14
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: