REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 377 
(13) C2

(21) 95-0023
(22) 14.12.1994

(41) 
(45)  31.01.1996
(47)  07.06.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.12.2000
(51) 
Int. Cl: A24B 3/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
Inventator(i):  ZAGORNEANU Teodor, MD; BURMENCO Felix, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie de uscat tutunul
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    14.12.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.03.1218 LEI1994.12.14 - 1995.12.14
21996.03.1218 LEI1995.12.14 - 1996.12.14
31997.10.1618 LEI1996.12.14 - 1997.12.14
41997.10.1627 LEI1997.12.14 - 1998.12.14
51998.05.1418 LEI1998.12.14 - 1999.12.14
61999.03.1754 LEI1999.12.14 - 2000.12.14
A fost valabil pînă la 2000.12.14
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: