REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 315 
(13) C2

(21) 95-0028
(22) 23.12.1994

(41) 
(45)  30.11.1995
(47)  27.02.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.12.1998
(51) 
Int. Cl: A01H 1/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CUŞNIRENCO Margarita, MD; CURCEATOVA Galina, MD; HARCIUC Oleg, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de estimare a rezistenţei plantelor la salinitate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.01.2318 LEI1994.12.23 - 1995.12.23
21996.01.2318 LEI1995.12.23 - 1996.12.23
31997.02.2618 LEI1996.12.23 - 1997.12.23
41997.10.2118 LEI1997.12.23 - 1998.12.23
A fost valabil pînă la 1998.12.23
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: