REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 401 
(13) C2

(21) 95-0030
(22) 23.12.1994

(41) 
(45)  29.02.1996
(47)  31.07.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.12.1998
(51) 
Int. Cl: A01N 43/36 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ATIMOŞOAE Mihai, MD; POPA Dumitru, MD; TITICA Melania, MD; REINBOLD Anton, MD; SINIŢINA Nina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de prelucrare înainte de semănat a seminţelor cerealierelor de toamnă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    23.12.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.04.0818 LEI1994.12.23 - 1995.12.23
21996.04.0818 LEI1995.12.23 - 1996.12.23
31997.02.2618 LEI1996.12.23 - 1997.12.23
41997.10.2118 LEI1997.12.23 - 1998.12.23
A fost valabil pînă la 1998.12.23
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: