REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 368 
(13) C2

(21) 95-0036
(22) 28.12.1994

(41) 
(45)  31.01.1996
(47)  19.06.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.12.2000
(51) 
Int. Cl: A01N 31/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ŞERBAN Elena, MD; CHINTEA Pavel, MD; ŞVEŢ Stepan, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; JITCU Tudor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Imunizator chimic a plantelor de tutun
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.12.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.12.1518 LEI1994.12.28 - 1995.12.28
21995.12.1518 LEI1995.12.28 - 1996.12.28
31997.10.1618 LEI1996.12.28 - 1997.12.28
41997.10.1627 LEI1997.12.28 - 1998.12.28
51998.05.1418 LEI1998.12.28 - 1999.12.28
61999.03.1754 LEI1999.12.28 - 2000.12.28
A fost valabil pînă la 2000.12.28
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: