REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 359 
(13) C2

(21) 95-0044
(22) 26.12.1994

(41) 
(45)  31.12.1995
(47)  30.09.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.12.1998
(51) 
Int. Cl: G01R 27/26 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BERZAN Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv de alimentare a circuitelor  de măsurat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    26.12.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.05.1318 LEI1994.12.26 - 1995.12.26
21996.06.0318 LEI1995.12.26 - 1996.12.26
31996.06.0318 LEI1996.12.26 - 1997.12.26
41998.05.1827 LEI1997.12.26 - 1998.12.26
A fost valabil pînă la 1998.12.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: