REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 185 
(13) C2

(21) 95-0053
(22) 21.12.1994

(41) 
(45)  30.04.1995
(47)  20.09.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.12.1999
(51) 
Int. Cl: A61K 31/185 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  DARCIUC Victor, MD; GHICAVÎI Victor, MD; PARII Boris, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al şocului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    21.12.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.03.3018 LEI1994.12.21 - 1995.12.21
21999.04.2318 LEI1995.12.21 - 1996.12.21
31999.04.2318 LEI1996.12.21 - 1997.12.21
41999.04.2318 LEI1997.12.21 - 1998.12.21
51999.04.2318 LEI1998.12.21 - 1999.12.21
A fost valabil pînă la 1999.12.21
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: