REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 217 
(13) C2

(21) 95-0067
(22) 29.12.1994

(41) 
(45)  30.06.1995
(47)  31.08.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.12.2005
(51) 
Int. Cl: A24B 15/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; COMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
Inventator(i):  VLAD Pavel, MD; COLŢA Mihai, MD; ARÎCU Aculina, MD; ROTUNDU Filip, MD; PANFIL Gheorghe, MD; IASTREBOVA Anghelina, MD; IAHNO Valentina , MD; DIACONU Marina, MD; MUNTEAN Gheorghe, MD; BOŢAN Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; COMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(54) Titlul:   Compoziţie pentru aromatizarea tutunului de fumat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    29.12.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.08.1618 LEI1994.12.29 - 1995.12.29
21996.08.1618 LEI1995.12.29 - 1996.12.29
31996.08.1618 LEI1996.12.29 - 1997.12.29
41997.08.2936 LEI1997.12.29 - 1998.12.29
51997.09.0436 LEI1998.12.29 - 1999.12.29
62000.01.2181 LEI1999.12.29 - 2000.12.29
72001.01.1981 LEI2000.12.29 - 2001.12.29
82001.01.1954 LEI2001.12.29 - 2002.12.29
92002.02.2554 LEI2002.12.29 - 2003.12.29
102003.01.2054 LEI2003.12.29 - 2004.12.29
112004.10.2790 LEI2004.12.29 - 2005.12.29
A fost valabil pînă la 2005.12.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.08.31 BOPI nr.08.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.03.31 BOPI nr.03.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: