REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 305 
(13) C2

(21) 95-0088
(22) 29.12.1994

(41) 
(45)  31.10.1995
(47)  05.02.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.12.1998
(51) 
Int. Cl: A61B 17/56 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  LAVRIŞCEVA Galina, MD; CIOBANU Pavel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de stimulare a osteogenezei după G.I.Lavrişceva şi P.I.Ciobanu
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    29.12.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.02.079 LEI1994.12.29 - 1995.12.29
21996.02.079 LEI1995.12.29 - 1996.12.29
31998.02.1627 LEI1996.12.29 - 1997.12.29
41998.02.1627 LEI1997.12.29 - 1998.12.29
A fost valabil pînă la 1998.12.29
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: