REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 250 
(13) G2

(21) 95-0095
(22) 10.01.1995

(41) 
(45)  30.11.1995
(47)  24.01.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.01.2008
(51) 
Int. Cl: G01F 3/10 (2006.01)
Titular(i):   SCRIPCENCO Angela, MD; SCRIPCENCO Grigore, MD;
Inventator(i):  SCRIPCENCO Angela, MD; SCRIPCENCO Grigore, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "INPROM", MD;
(54) Titlul:   Convertor rotativ al debitului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    20.05.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.01.1918 LEI1995.01.10 - 1996.01.10
21997.11.279 LEI1996.01.10 - 1997.01.10
31999.01.0418 LEI1997.01.10 - 1998.01.10
41999.12.2454 LEI1998.01.10 - 1999.01.10
52001.01.1054 LEI1999.01.10 - 2000.01.10
62002.01.1054 LEI2000.01.10 - 2001.01.10
72003.01.1554 LEI2001.01.10 - 2002.01.10
82003.12.2454 LEI2002.01.10 - 2003.01.10
92004.11.3090 LEI2003.01.10 - 2004.01.10
102005.10.2690 LEI2004.01.10 - 2005.01.10
112006.12.1325 $2005.01.10 - 2006.01.10
A fost valabil pînă la 2008.01.10
Data publicării hotărîrii

privind anularea brevetului

2006.05.12 BOPI nr.05.2006
Opoziţii, contestaţii:
Contestaţiedin 2005.04.27
Obiectul contestatîmpotriva valabilităţii titlului de protecţie
ContestatarulInstitutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, MD
Data examinării2006.05.12
Data hotărîrii2006.05.12
InstanţaComisia de Contestatii
Hotărîrea1. Se anulează brevetul de invenţie nr. 250 în baza raportului de reexaminare din 2006.05.10.

2. Se transmite dosarul în arhivă.

Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

CesiuneTitular
Nr. ,data contractului24, 1996.06.12
Publicat BOPI nr.07.1996
Date iniţialeSocietatea cu Răspundere Limitată "INPROM", MD
Date finaleScripcenco Angela, MD Scripcenco Grigore, MD