REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 416 
(13) C2

(21) 95-0099
(22) 28.12.1994

(41) 
(45)  29.02.1996
(47)  30.09.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.12.1996
(51) 
Int. Cl: B28B 3/00 (2006.01)
Titular(i):   NECHIT Ivan, MD;
Inventator(i):  NECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD; FILATOV Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   NECHIT Ivan, MD;
(54) Titlul:   Maşină de presat Nechit
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.12.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.09.1036 LEI1994.12.28 - 1995.12.28
21996.09.1036 LEI1995.12.28 - 1996.12.28
A fost valabil pînă la 1996.12.28
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: