REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 235 
(13) C2

(21) 95-0103
(22) 29.12.1994

(41) 
(45)  31.07.1995
(47)  22.11.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.12.2006
(51) 
Int. Cl: A24B 3/12 (2006.01)
A24B 15/30 (2006.01)
Titular(i):   COMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  IASTREBOVA Anghelina, MD; PANFIL Gheorghe, MD; ROTUNDU Filip, MD; COJOCARU Dumitru, MD; DIACONU Gheorghe, MD; CIUBARA Mircea, MD; VLAD Pavel, MD; COLŢA Mihai, MD; MIRONOV Grigore, MD; BOŢAN Victor, MD; CEBAN Petru, MD; MUNTEAN Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   COMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Compoziţie pentru aromatizarea tutunului de fumat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:
(31) 94003616/13(32) 1994.02.02(33) RU

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    29.12.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.11.2336 LEI1994.12.29 - 1995.12.29
21997.08.2936 LEI1995.12.29 - 1996.12.29
31997.09.0436 LEI1996.12.29 - 1997.12.29
42000.01.2181 LEI1997.12.29 - 1998.12.29
52001.01.1981 LEI1998.12.29 - 1999.12.29
62001.01.1954 LEI1999.12.29 - 2000.12.29
72002.02.2554 LEI2000.12.29 - 2001.12.29
82003.01.2054 LEI2001.12.29 - 2002.12.29
92004.09.3090 LEI2002.12.29 - 2003.12.29
102005.10.2090 LEI2003.12.29 - 2004.12.29
A fost valabil pînă la 2006.12.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.08.31 BOPI nr.08.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.03.31 BOPI nr.03.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: