REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1211 
(13) C2

(21) 95-0108
(22) 12.07.1991

(41)  30.06.1996
(45)  30.04.1999
(47)  31.05.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.07.2006
(51) 
Int. Cl: F02B 1/04 (2006.01)
F02B 3/06 (2006.01)
F02B 19/04 (2006.01)
F02B 19/06 (2006.01)
F02B 19/10 (2006.01)
F02B 23/08 (2006.01)
F02B 75/02 (2006.01)
F02F 7/00 (2006.01)
Titular(i):   COVENTRY UNIVERSITY, GB; DAN MERRITT, GB;
Inventator(i):  MERRITT DAN, GB;
Reprezentant:   SKIDAN Natalia, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinau, Republica Moldova
Solicitant(i):   COVENTRY UNIVERSITY, GB; DAN MERRITT, GB;
(54) Titlul:   Motor cu ardere internă
Cerere PCT
(85)  29.12.1994 (86)  PCT/GB1991/001151, 1991.12.01 (87)  WO 1992/01860, 1992.06.02
Priorităţi:
(31) 9016123.3(32) 1990.07.23(33) GB
(31) 9103391.0(32) 1991.02.19(33) GB
(31) 9106219.0(32) 1991.03.23(33) GB

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.06.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.09.24100 $1991.07.12 - 1992.07.12
21999.09.24100 $1992.07.12 - 1993.07.12
31999.09.24100 $1993.07.12 - 1994.07.12
41999.09.24100 $1994.07.12 - 1995.07.12
51999.09.24100 $1995.07.12 - 1996.07.12
62000.12.19300 $1996.07.12 - 1997.07.12
72000.12.19300 $1997.07.12 - 1998.07.12
82000.12.19300 $1998.07.12 - 1999.07.12
92000.12.19300 $1999.07.12 - 2000.07.12
102000.12.19300 $2000.07.12 - 2001.07.12
112001.07.25500 $2001.07.12 - 2002.07.12
122002.06.28500 $2002.07.12 - 2003.07.12
132003.07.02500 $2003.07.12 - 2004.07.12
142004.12.07750 $2004.07.12 - 2005.07.12
152005.06.02500 $2005.07.12 - 2006.07.12
A fost valabil pînă la 2006.07.12
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.06.30 BOPI nr.06.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: