REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 362 
(13) G2

(21) 95-0118
(22) 06.01.1995

(41) 
(45)  31.01.1996
(47)  31.10.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.01.1999
(51) 
Int. Cl: A01G 1/00 (2006.01)
A01G 17/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BALAN Valerian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tăiere a coroanei pomilor fructiferi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.01.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.09.0918 LEI1995.01.06 - 1996.01.06
21998.05.1327 LEI1996.01.06 - 1997.01.06
A fost valabil pînă la 1999.01.06
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: