REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 536 
(13) G2

(21) 95-0119
(22) 10.01.1995

(41) 
(45)  30.04.1996
(47)  30.11.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.01.1995
(51) 
Int. Cl: G01V 1/16 (2006.01)
G08B 13/16 (2006.01)
Titular(i):   BURCIU Vitalie, MD;
Inventator(i):  BURCIU Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BURCIU Vitalie, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv de semnalizare de alarmă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.01.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: