REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 387 
(13) G2

(21) 95-0128
(22) 21.02.1995

(41) 
(45)  31.01.1996
(47)  30.09.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.02.1998
(51) 
Int. Cl: C12N 1/20 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CODREANU Svetlana, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDIC Valeriu, MD; ŞALARU Victor, MD; GULEA Aurelian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Mediu de cultură pentru Propionbacterium freudenreichii s.s.chermanii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    21.02.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.01.2518 LEI1995.02.21 - 1996.02.21
A fost valabil pînă la 1998.02.21
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: