REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 572 
(13) G2

(21) 95-0129
(22) 21.02.1995

(41) 
(45)  31.07.1996
(47)  31.03.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.02.2000
(51) 
Int. Cl: A01C 1/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SAVCA Elena, MD; RUDIC Valeriu, MD; NEAMŢU Marina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare a seminţelor de castraveţi înainte de semănat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    19.12.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.06.2618 LEI1995.02.21 - 1996.02.21
21998.07.1018 LEI1996.02.21 - 1997.02.21
31998.07.1018 LEI1997.02.21 - 1998.02.21
A fost valabil pînă la 2000.02.21
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: