REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 263 
(13) C2

(21) 95-0164
(22) 01.03.1995

(41) 
(45)  31.08.1995
(47)  27.12.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.03.2004
(51) 
Int. Cl: A61K 31/00 (2006.01)
A61K 31/155 (2006.01)
Titular(i):   GHICAVÎI Victor, MD;
Inventator(i):  GHICAVÎI Victor, MD; MUHIN Efim, RU;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   GHICAVÎI Victor, MD;
(54) Titlul:   Remediu cu acţiune antihipotensivă "IZOTURON"
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    01.03.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.07.243,59999990463257 LEI1995.03.01 - 1996.03.01
21998.05.0527 LEI1996.03.01 - 1997.03.01
31999.05.3118 LEI1997.03.01 - 1998.03.01
41999.05.3154 LEI1998.03.01 - 1999.03.01
52001.05.2454 LEI1999.03.01 - 2000.03.01
62001.05.2454 LEI2000.03.01 - 2001.03.01
72001.05.2454 LEI2001.03.01 - 2002.03.01
A fost valabil pînă la 2004.03.01
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: