REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 662 
(13) G2

(21) 95-0188
(22) 06.03.1995

(41) 
(45)  31.01.1997
(47)  31.08.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.03.1998
(51) 
Int. Cl: C01G 56/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; NOVIŢCHI Ghenadie, MD; CIUNTU Oleg, MD; GRANCIUC Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Aduct al trifluoracetatului de Zn cu gamma-picolină
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.03.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.05.2918 LEI1995.03.06 - 1996.03.06
A fost valabil pînă la 1998.03.06
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: