REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 193 
(13) C2

(21) 95-0189
(22) 10.03.1995

(41) 
(45)  31.05.1995
(47)  09.11.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.03.1998
(51) 
Int. Cl: A23G 1/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ŞLEAGUN Galina, MD; SILICI Alexandra , MD; BONDARCIUC Lidia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de producere a deserturilor din fructe uscate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.03.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.11.0218 LEI1995.03.10 - 1996.03.10
21995.11.0218 LEI1996.03.10 - 1997.03.10
31996.09.3018 LEI1997.03.10 - 1998.03.10
A fost valabil pînă la 1998.03.10
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: