REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 300 
(13) G2

(21) 95-0200
(22) 22.03.1995

(41) 
(45)  31.10.1995
(47)  31.01.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.03.1999
(51) 
Int. Cl: A01K 67/00 (2006.01)
A01K 67/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GAVRILIŢA Lidia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a trihogramei Trichogramma evanescens V.
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    17.04.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.01.0318 LEI1995.03.22 - 1996.03.22
21998.05.2618 LEI1996.03.22 - 1997.03.22
A fost valabil pînă la 1999.03.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: