REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 620 
(13) C2

(21) 95-0209
(22) 06.03.1995

(41) 
(45)  30.11.1996
(47)  30.06.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.03.2001
(51) 
Int. Cl: C12Q 1/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GHEORGHIŢA Tudor, MD; BORTĂ Vasile, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de indicare a Bacillus Cereus
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.03.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.03.1518 LEI1995.03.06 - 1996.03.06
21998.11.0618 LEI1996.03.06 - 1997.03.06
31998.11.0618 LEI1997.03.06 - 1998.03.06
42000.04.1354 LEI1998.03.06 - 1999.03.06
A fost valabil pînă la 2001.03.06
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

EratăRezumat Rom
Publicat BOPI nr.06.1997